MUDr. Karel Mainer, Ph.D.

Profesní kariéra

1982

promoce na LF UP v Olomouci, titul MUDr.

1982 – 1992

sekundární lékař krajského urologického oddělení v Havířově

1986

atestace z urologie I. stupně

1990

atestace z urologie II. Stupně

1992 – 1997

primář urologického oddělení ve Valašském Meziříčí

1997 – 2006

primář urologického oddělení ve FM v Ostravě

2004

promoce na LF UP v Olomouci, titul Ph.D. pubovaginální sling v léčbě stresové inkontinence moči žen

2006

privátní urologická ambulance ve Vsetíně

2018

udělení čestného členství České urologické společnosti

Diplomy a certifikáty